Skip to content Skip to footer

Hermetingen als verdienmodel

Hermetingen als verdienmodel

In de schoonmaakbranche zijn er een diversiteit aan adviesbureaus die onafhankelijk de kwaliteit van de schoonmaakuitvoering controleren. Vaak worden de adviesbureaus ingezet door de
opdrachtgevers van de schoonmaakbedrijven.

Het adviesbureau mag niet doen aankoppelverkoop.
Daarmee wordt bedoeld dat zij namens de opdrachtgever de schoonmaak aanbesteden of reguliere kwaliteitsmetingen aanbieden, maar niet samen mag aanbieden en uitvoeren. In diverse aanbestedingen wordt aangegeven dat er externe controles zullen worden gelopen om de kwaliteit vastteleggen. Dat is op zich erg, maar de paragraaf die vaak is bij gevoegd gaat over hermetingen na een afkeur en daar wringt de schoen.

Kwalteitsmetingen Controles
Kwalteitsmetingen Controles

Op het moment dat een schoonmaakbedrijf een afkeur heeft op de gemeten kwaliteit krijgen zij een aantal weken de tijd om de kwaliteit te verbeteren en krijgen zij een herkeuring. De kosten voor de herkeuring zijn voor het schoonmaakbedrijf. Dat is in eerste instantie prima, zolang de prijs van herkeuring reëel is. Maar het schoonmaakbedrijf wordt ook nog eens beboet met een korting op de maandfactuur. Als bij de hermeting weer een afkeur wordt behaald dan wordt de boete groter en vaak stijgt de koste voor de hermeting ook mee. Dit zou kunnen leiden tot een verdienmodel voor de keurend adviesbureau. Extra omzet door hermetingen. Vanuit de schoonmaakbranche krijg ik regelmatig signalen dat zij het gevoel hebben dat bij diverse controleurs aangestuurd wordt op een afkeur om een omzet target behalen. Is dit direct te bewijzen, nee dat is lastig. Het valt bij sommige controleurs/inspecteurs wel op dat tegen vakantieperiodes de afkeuring quota groter is dan tijdens de rest van het jaar.

Hoe kan dit verdienmodel voorkomen worden of juist het gevoel van dit verdienmodel voorkomen
worden. Dat is simpel na een afkeur dient het schoonmaakbedrijf de geconstateerde afwijkingen op te lossen en dit met de opdrachtgever na te lopen. Afwijkingen opgelost en geen hermeting. Bij ons is er geen standaard hermeting. Dit moet nadrukkelijk door de opdrachtgever worden aangevraagd en de kosten voor de hermeting is dan in overleg of voor het schoonmaakbedrijf of de opdrachtgever. Laten we eerlijk zijn dat als het schoonmaakbedrijf er een potje van blijft maken zal de opdrachtgever echt wel afscheid nemen van hen.

Ik ben overtuigd tegenstander van een standaard hermeting bij een afkeur (of onvoldoende bij LOSK-QMS). Je dient ten alle tijden de schijn van verdienmodel van de hermetingen te voorkomen. Open, transparant en eerlijk zijn in deze de pijlers voor een goede kwaliteitsmeting. Zoals vaker door mij aangegeven is de samenwerking in de driehoek belangrijk om te de beste kwaliteit te komen. De opdrachtgever die de juiste kaders geeft waarbinnen schoongemaakt kan worden, het schoonmaakbedrijf die met de juiste middelen, materialen, medewerkers en werkprogramma de schoonmaak uitvoer en de controleur die een eerlijke kwaliteitsmeting loopt en goed advies geeft.

Samen werken aan de kwaliteit van de schoonmaak.

Edgar van Engelen
Clear4Clean

Leave a comment

Kamerlingh Onnesweg 14,
3316 GL Dordrecht

Het GreenSweep Ecolabel laat u aan uw klanten zien dat u werkt aan een zo duurzaam mogelijk schoonmaakproces.
Bij het gebruik van duurzame schoonmaakproducten die een lage impact hebben op natuur en milieu.

Clear4Clean Dordrecht © 2024. All rights reserved Schoonmaak Opleidingen.

nl_NL
nl_NL