Schoonmaak controles

Clear4Clean de schoonmaakcontroleur

SchoonmaakVSR


VSR-KMS is een kwaliteitsmetingsmethode met een eigen NEN norm – NEN2075. De meting van de schoonmaak vind alleen visueel plaats. Per ruimte categorie wordt een goedkeur of een afkeur gegeven. Deze inspectie mag alleen gelopen worden door gediplomeerde VSR controleurs of VSR inspecteurs. Naar aanleiding van de VSR-KMS meting geeft de VSR controleur/inspecteur een algemeen advies op verbeter punten. Voordeel van de wijze van meten is dat de ruimten in de keuring a-select zijn geselecteerd en dat de gehele proces van de keuring volgens strikte protocollen plaats dient te vinden en de VSR-KMS algemeen is geaccepteerd binnen het facilitaire werkveld.

Schoonmaak

LOSK-QMS


LOKS-QMS kwaliteitsmeting is een pragmatische methode van meten waarin gebruik gemaakt kan worden van materialen die “onzichtbaar” vuil zichtbaar maken. Tijdens deze meting wordt gekeken naar de uitgevoerde schoonmaak, maar ook naar aanvullende/toege-voegde aspecten die invloed hebben op het gevoel van de schoonmaakkwaliteit. Naast de beoordeling per ruimte categorie met een cijfer, wordt ook het gehele object beoordeeld met een cijfer en zullen er adviezen en aandachtspunten in de rapportage worden vermeld.

.

Schoonmaak Nulmetingen


Nulmeting van de schoonmaak vindt plaats op het moment dat een schoonmaakcontract door de opdrachtgever wordt toegewezen aan een nieuwe dienstverlener.

Het doel van een nulmeting is om de huidige staat van de schoonmaak vast te leggen. De vertrekkende dienstverlener heeft dan nog de kans om in de resterende tijd vanhun contract de geconstateerde afwijkingen, welke binnen hun contractafspraken vallen, te herstellen. Meestal wordt aan het eind van het contract nog een eindcontrole gelopen ter vaststelling van de eventueel herstelde werkzaamheden.

CONTACT & LOCATIE

Feel free to to reach out to us - we’d love to talk to you!